Inimese Muuseumi ekspeditsioonid Setomaale 1937-1938: Leonid Zurovi ja Boris Vilde välitööd

Fotod 1937

1937. aasta fotod on Inimese Muuseumis arvel Boris Vilde (kui selle aasta ekspeditsiooni juhi) fotokoguna. Samas on paljude, ilmselt enamiku fotode autoriks tegelikult Leonid Zurov. Zurovi pikast üldaruandest nähtub, et tema pildistatud on  Miikse jaanipäev ja Petseri turg (juunis) ning Satserinna päätnitsapäev. Samas on fotosid ilmselt teinud ka Boris Vilde. 

Mitmed 1937. aasta fotod on ebateravad ja halva kvaliteediga – ilmselt jäi meestel puudu kogemusest säriaja ja ava valikul.

1937. aasta fotodest on osad kleebitud papile ja annoteeritud; enamik kujutab endast aga annoteerimata positiive. Selle aasta negatiive Inimese Muuseumis pole (v.a vaid Vilde tehtud Helsingi linnavaadete kohta). Ilmselt leidub selle aasta fotode seas ka üksikuid fotosid, mis on saadud või ostetud kohalike inimeste käest.

1937. aasta fotode seas on ka  Zurovi poolt 1935. aastal tehtud pilt, mida kinnitavad Moskvas Välis-Vene majas leiduvad arhiivimaterjalid. 1938. aastal Zurovi koostatud pealkirjata nimistu (VVMA (БФРЗ) f 3, n 1, k 1, sü 16, leht 13) põhjal on 1937. aastal üle antud fotode seas 18  1935. aasta pilti surnute mälestamisest Petseri surnuaial, 8 fotot Taeluvas peetud pühast (tõenäoliselt migulapäevast) ja 13 fotot Petseri arhitektuurist.

Fail “1937. aasta fotonimekirja katke” oli abiks osade 1937. aasta annoteerimata fotode sisu avamisel.


© Quai Brany muuseumis asuvad fotod on kaitstud kahekordse autorioigusega ning neid võib levitada ja avaldada vaid selle valdaja loal (vt fotode avaleht).