Inimese Muuseumi ekspeditsioonid Setomaale 1937-1938: Leonid Zurovi ja Boris Vilde välitööd

1937

Vilde poolt 1937. aastal Setomaalt kogutud esemed.

© Fotod on kaitstud autorioigusega ja neid võib levitada ja avaldada vaid Euroopa ja Vahemere Tsivilisatsioonide muuseumi loal.