Inimese Muuseumi ekspeditsioonid Setomaale 1937-1938: Leonid Zurovi ja Boris Vilde välitööd

Autoriõigus

© Kõik käesolevas veebilehtede blokis avaldatud, eri asutuste arhiividest pärinevad materjalid on kaitstud autorioigusega ning mõeldud vaid tutvumiseks. Nende avaldamine ja taasesitamine mistahes vormis on lubatud vaid autorioiguse omaja loal.

© All materials presented on this web site are protected by copyright  held by the institution which owns and possesses respective archive sources. Their publication and re-production in any form is permitted only with the licence provided by the owner of the materials. In addition, copyright to all intellectual property of Leonid Zurov belongs to Leonid Zurov Estate, Leeds University Library, University of Leeds, Leeds, LS2 9JT. UK

 Kogu Leonid Zurovi looming on  kaitstud kahekordse autorioigusega.

Luba tuleb küsida:

1) Asutuselt, kelle valduses asuvad vastavad materjalid

Quai Branly muusemis asuvate fotode puhul on loa andjaks pr Audrey Lagrue: audrey.lagrue@quaibranly.fr.

ja

2) Leonid Zurovi Pärandi Sihtasutuselt (inglise keeles Leonid Zurov Estate). Sellele sihtasutusele kuulub kogu Leonid Zurovi intellektuaalse loomingu autorioigus. Sihtasutus tegutseb Leedsi Ülikooli raamatukogu juures.

Leonid Zurov Estate

Leeds University Library, University of Leeds, Leeds, LS2 9JT. UK

Kontakt: r.d.davies@leeds.ac.uk

või

specialcollections@library.leeds.ac.uk

Kirja teemareale tuleks märkida: Leeds Russian Archive.