Inimese Muuseumi ekspeditsioonid Setomaale 1937-1938: Leonid Zurovi ja Boris Vilde välitööd

Esemete kirjelduskaardid

Vilde ja Zurovi kogutud esemete kirjelduskaardid asuvad Prantsusmaa muuseumireformi tagajärjel Marseille’sse saadetud esemetest eraldi, Riikliku Loodusmuuseumi arhiivis. Kirjalduskaardid on täiskomplektina esindatud maskinkirjalise puhtandversioonina. Käsikirjalistest mustanditest on säilinud vaid Vilde tehtud, Zurovi koostatutest aga vaid ühe eseme oma. Käsikirjalised mustandid sisaldavad vahel enam infot kui puhtandid.

Masinkirjaliste kirjelduskaartide juurde on lisatud nende eestikeelsed tõlked  ja olemasolu korral ka Euroopa ja Vahemere Tsivilisatsioonide Muuseumis asuvate esemete fotod.

Kirjelduskaartidel esinevad külanimed on esitatud setokeelsel kujul.

Seto nimede puhul on ära toodud eestikeelne nimekuju, vahel nurksulgudes ka prantsuskeelses kirjapildis esitatu.

Vene isikunimed on tõlkes esitatud nende traditsioonilist eestikeelset kirjapilti jälgides. Kahtluse korral on jäädud prantsuskeelses originaalis esitatud kirjaviisi juurde. Prantsuskeelse nimekujuga on võimalik tutuvuda kirjelduskaardi abil.

© Materjalid on kaitstud autorioigusega ja neid võib levitada ja avaldada vaid Prantsusmaa Riikliku Loodusmuuseumi loal.