Teiste autorite tööde ja avatud sisulitsentside kasutamine õppetöös

1.5 Teose vaba avalik esitamine

Video link: https://youtu.be/IPeEgSIpBAI

Videos selgitatakse, kuidas oleks võimalik teost esitada autori nõusolekuta vastates järgmistele küsimustele:

  • Kuidas on võimalik teost avalikult esitada autori nõusolekuta ja autoritasu maksmiseta?
  • Kus, mille raames ja kelle poolt võib teost avalikult esitada?
  • Kes võivad olla kuulajas- ja vaatajaskond?
  • Millist infot tuleb teose kohta avalikul esitamisel jagada?
  • Mida tähendab õppetöövälise tegevuse raames avalik esitamine?
  • Mida siis teha, kui teose esitamisega seotud üritust kantakse veebis üle?
  • Kust leida infot, kui on vaja küsida teose autorilt luba?