Teiste autorite tööde ja avatud sisulitsentside kasutamine õppetöös

1.1 TEST: Autoriõigusest üldiselt

Kui kaua kehtib teose esitaja õigus?

Kui kaua kehtib autoriõigus?

Autoriõiguse seaduse eesmärgiks on:

Eesti Vabariigis reguleerib autoriõigust:

Millistele intellektuaalsetele tegevustele kohaldatakse autoriõigust?