Teiste autorite tööde ja avatud sisulitsentside kasutamine õppetöös

Esileht

Käesolev õppematerjal on loodud õppijatele ja õpetajatele, kes soovivad rohkem teada autoriõigusest. Materjali sihtrühmaks on nii algajad kui ka edasijõudnud autoriõiguse tundjad. Materjal läbimine võtab aega 30 minutit kuni 3 tundi ning koosneb testidest ja selgitavatatest videotest.

Õppematerjal on jagatud kolmeks suureks osaks:

 1. Teiste autorite tööde kasutamine
 2. Õigused oma loodud tööle
 3. Avatud sisulitsentsid: Creative Commons

Õppematerjali läbinu teab,

 • millised on reeglid teiste loodud materjalide vabaks kasutamiseks isiklikul ja õppeotstarbel,
 • millised õigused on teiste autorite teose esitamisel,
 • millised on tema kui autori õigused,
 • mis on avatud sisulitsentsid ning kuidas neid kasutada.

Õpijuhis algajale autoriõiguse tundjale:

 1. Tutvuge õpijuhisega ning materjali ülesehitusega.
 2. Vaadake enne testi selgitavat videot, mis asub pärast testi.
 3. Tehke ära esimene test.
 4. Kui testi läbimisel tegite vigu või tekkis küsimusi, vaadake selgitavat videot uuesti.
 5. Korrake punkte 2 ja 3, kuni kogu materjal on läbitud.
 6. Soovi korral tutvuge lisamaterjalidega.

Õpijuhis edasijõudnud autoriõiguse tundjale:

 1. Tutvuge õpijuhisega ning materjali ülesehitusega.
 2. Tehke ära esimene test.
 3. Kui testi läbimisel tegite vigu või tekkis küsimusi, vaadake selgitavat videot.
 4. Korrake punkte 2 ja 3, kuni kogu materjal on läbitud.
 5. Soovi korral tutvuge lisamaterjalidega.

Õppematerjali autor: Ingrid Maadvere (HITSA ja Gustav Adolfi Gümnaasiumi haridustehnoloog)

Tallinn, 2017

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.

Õpiobjektide loomist projekti „Targalt internetis“ raames kaasrahastab 50% ulatuses Euroopa Komisjoni Euroopa Ühendamise Rahastu.

rahastajatargaltinternetishitsa

Vaata ka teisi projekti “Targalt internetis” raames loodud õpiobjekte: