Teiste autorite tööde ja avatud sisulitsentside kasutamine õppetöös

1.5 TEST: Teose vaba avalik esitamine

Huvijuht tahab aktusel esitada kooriga Uno Naissoo laulu “Koolikell”. Kas ta tohib seda teha, kui aktust kantakse veebist avalikult üle?

Õpetaja tahab õpilastega esineda külapäevadel ning paneb kokku kava. Mida ta tohib külapäevadel ilma autoritelt küsimata esitada?

Huvijuht tahab aktusel esitada kooriga Uno Naissoo laulu “Koolikell”. Kas ta tohib seda teha autori nõusolekuta?

Õpetaja tahab lastega laulda Gunnar Grapsi laulu “Imelik masin” ja sellest teha videot, mis pärast avaldatakse veebis. Kellelt peaks ta küsima selleks luba?