Teiste autorite tööde ja avatud sisulitsentside kasutamine õppetöös

1.2 TEST: Teose vaba kasutamine

Hariduslikul ja teaduslikul eesmärgil tohib õiguspäraselt avaldatud teost motiveeritud mahus...

Autori loata ja tasu maksmiseta...

Teose refereerimisel peab lisama teose...