Teiste autorite tööde ja avatud sisulitsentside kasutamine õppetöös

2.1 TEST: Autoriõiguse kuuluvus

Õpetaja räägib kolleegile oma harjutuse idee ning pärast kolleeg loob sellest ise õppematerjali. Kellele kuuluvad autoriõigused?

Õpetaja on loonud töölehe ning tahab, et sellele rakenduksid autoriõigused. Mida ta peaks tegema?

Õpetajal on õppematerjal pooleli. Kas autoriõigused kehtivad sellele?

Kolm õpetajat lõid koostöös õppematerjali. Kellele kuuluvad autoriõigused?