Teiste autorite tööde ja avatud sisulitsentside kasutamine õppetöös

1.4 TEST: Teose vaba kasutamine õppe-eesmärgil

Lasteaiaõpetaja teeb lastele tasulist inglise keele ringi ning soovib kasutada harjutusi ühest USA-s välja antud õpikust. Kas ta tohib seda teha?

Kui õpetaja tahab klassile teha koopiat töövihiku ühest harjutusest, siis mida ta peab kindlasti koopia peale veel kirjutama?

Muusikaõpetaja Jüri tahab oma tunniks paljundada järgnevaid asju, et neid kasutada ainult oma tunnis. Mida ta antud materjalidest tohib paljundada ja õpilastega jagada?

Millisel juhul tohib kasutada teiste loodud materjale õppetöös?

Õppejõud leidis Youtube’ist video, mida ta soovib oma sõprade ja õpilastega jagada. Mida ta tohib teha?