Teiste autorite tööde ja avatud sisulitsentside kasutamine õppetöös

1. Teiste autorite tööde kasutamine

Esimeses osas räägitakse sellest, kuidas kasutada teiste autorite töid. Seda tuleb koolis kindlasti kõige rohkem ette. Hea on teada, kuidas peaks õigesti käituma. Esimene osa jaguneb omakorda neljaks osaks:

 1. Autoriõigusest üldiselt
  • Mida autoriõiguse seadus käsitleb?
  • Millele kohandatakse autoriõigusi?
  • Millised on autoriõiguse tähtajad?

2. Teose vaba kasutamine

  • Mida tähendab teose vaba kasutamine?
  • Millistel juhtudel saab teost vabalt kasutada?

3. Teose vaba kasutamine isiklikuks tarbeks

  • Millised on reeglid teose kasutamisel isiklikuks tarbeks?
  • Mida ja kuidas tohib kasutada isiklikuks tarbeks?

4. Teose vaba kasutamine õppe-eesmärgil

  • Kuidas kasutada teost illustreeriva materjalina õppe-eesmärgil?
  • Mis on motiveeritud maht?
  • Kuidas viidata autorile?

5. Teose esitamine

  • Millised on reeglid teose esitamiseks autori nõusolekuta ja autoritasu maksmiseta?
  • Kus tohib avalikult esitada teost?
  • Millist teost tohib esitada?
  • Kes võivad olla kuulajad?