Teiste autorite tööde ja avatud sisulitsentside kasutamine õppetöös

3. Avatud sisulitsentsid

Internetimaailma laienemisel on võimalik meil kõigil väga lihtsalt midagi luua ning seda teistega jagada. Selles uues maailmas on autoriõigused kohati liiga ranged ning tegelikult on autorid valmis lubama oma teoseid kasutada ka hoopis vabamatel tingimustel. Siin tulevadki appi avatud sisulitsentsid.

 1. Avatud sisulitsents
  • Mida tähendavad avatud sisulitsentsid?
  • Millised avatud sisulitsentsid on olemas?
  • Mis on Public Domain (avalik omand)?
  • Mis on Creative Commons?
  • Millised on Creative Commonsi litsentsid?
 2. Creative Commonsi (CC) litsentside kasutamine
  • Kust leida CC litsentsiga teoseid?
  • Kuidas omavahel koos kasutada erinevaid litsentse?
  • Millistes keskkondades ja kuidas avaldada oma töid CC litsentsiga?
  • Kuidas lisada oma tööle CC litsentsi?