Teiste autorite tööde ja avatud sisulitsentside kasutamine õppetöös

1.3 TEST: Teose vaba kasutamine isiklikuks tarbeks

Õpetaja tahab kodus teha perega ansamblit ning ta soovib paljundada selleks erinevaid noote. Mida ta paljundada tohib?

Õpetaja pildistas näitusel Jüri Okase maali ja tahab seda üles panna Facebooki. Kas ta tohib seda teha?