Teiste autorite tööde ja avatud sisulitsentside kasutamine õppetöös

2.2 Isiklikud ja varalised õigused

Video link: https://youtu.be/L8BXYnnXVeg

Videos selgitatakse autori isiklike ja varaliste õiguste sisu vastates järgmistele küsimustele:

  • Millised on isiklikud õigused ja millised varalised õigused? Millised on erinevused?
  • Millised on õigused töökohustuste täitmise korras loodud teostele?
  • Millised õigused kehtivad õppijate ja üliõpilaste teostele, mis on loodud õppetöö käigus?
  • Kas õpetaja roll juhendaja ja mentorina õppijate ja üliõpilaste teoste loomisel annab aluse ühise autorsuse tekkimisele?