Teiste autorite tööde ja avatud sisulitsentside kasutamine õppetöös

3.2 TEST: Creative Commonsi litsentside kasutamine

Õppejõud on leidnud veebist hulga CC litsentsiga pilte ning tahab neid nüüd oma esitluses kasutada. Pildid on erineva litsentsiga. Millise litsentsiga pilte tohib ta kasutada, kui ta plaanib piltidele märksõnad peale kirjutada ning esitlust ainult klassis näidata? Litsentsi ta oma tööle ei lisa.

Õpetaja tahab lisada oma tööle CC litsentsi. Mida ta peab selleks tegema?

Bioloogiaõpetaja Maril on vaja oma esitlusse pilte Aafrika loomadest. Esitlust plaanib ta hiljem jagada Slideshare.net keskkonnas CC by-sa litsensiga. Milliseid pilte ta kasutada tohib?

Millised väited on õiged?

Millistes keskkondades saab oma materjalidele otse keskkonnast lisada Creative Commonsi litsentsi?