Teiste autorite tööde ja avatud sisulitsentside kasutamine õppetöös

2. Õigused oma loodud tööle

Me kõik oleme autorid ning loome igapäevaselt erinevaid teoseid. Teises peatükis tulebki juttu sellest, millised õigused täpsemalt on autoril.

 1. Autoriõigused
  • Millal tekivad autoriõigused?
  • Kellele kuuluvad autoriõigused?
  • Mida kaitstakse autoriõigusega?
  • Mida tähendab teose avaldamine?
 2. Isiklikud ja varalised õigused
  • Millised on isiklikud õigused?
  • Millised on varalised õigused?
  • Kellele kuuluvad töökohusutuse täitmise korras loodud teoste õigused?
  • Kellele kuuluvad õpilaste tööde autoriõigused?