Teiste autorite tööde ja avatud sisulitsentside kasutamine õppetöös

3.1 TEST: Avatud sisulitsentsid

Millised neist on avatud sisulitsentsid?

Mida tähendavad Creative Commonsi litsentsi juures järgnevad tähised?

by
Jaga samadel tingimustel

Unselect

Viita autorile

Unselect

Ära kasuta ärilistel eesmärkidel

Unselect

Ära muuda teost

Unselect

sa
Jaga samadel tingimustel

Unselect

Viita autorile

Unselect

Ära kasuta ärilistel eesmärkidel

Unselect

Ära muuda teost

Unselect

nd
Jaga samadel tingimustel

Unselect

Viita autorile

Unselect

Ära kasuta ärilistel eesmärkidel

Unselect

Ära muuda teost

Unselect

nc
Jaga samadel tingimustel

Unselect

Viita autorile

Unselect

Ära kasuta ärilistel eesmärkidel

Unselect

Ära muuda teost

Unselect

Mida tähendavad järgnevad Creative Commonsi litsentsid?

by
Viita autorile ja ära muuda teost

Unselect

Viita autorile

Unselect

Viita autorile ja jaga samadel tingimustel

Unselect

Viita autorile, jaga samadel tingimustel ja ära kasuta ärilisteks eesmärkideks

Unselect

by-sa
Viita autorile ja ära muuda teost

Unselect

Viita autorile

Unselect

Viita autorile ja jaga samadel tingimustel

Unselect

Viita autorile, jaga samadel tingimustel ja ära kasuta ärilisteks eesmärkideks

Unselect

by-sa-nc
Viita autorile ja ära muuda teost

Unselect

Viita autorile

Unselect

Viita autorile ja jaga samadel tingimustel

Unselect

Viita autorile, jaga samadel tingimustel ja ära kasuta ärilisteks eesmärkideks

Unselect

by-nd
Viita autorile ja ära muuda teost

Unselect

Viita autorile

Unselect

Viita autorile ja jaga samadel tingimustel

Unselect

Viita autorile, jaga samadel tingimustel ja ära kasuta ärilisteks eesmärkideks

Unselect

Mida tähendab avatud sisulitsents?