Teiste autorite tööde ja avatud sisulitsentside kasutamine õppetöös

2.2 TEST: Isiklikud ja varalised õigused

Kirjastus tahab saada õpetajalt loodud harjutusi ning palub tal loobuda autoriõigustest. Kes edaspidi on nende harjutuste autor?

Millised järgnevatest õigustest on isiklikud ja millised varalised õigused?

Õigus teose reprodutseerimisele, õigus teose levitamisele, õigus teose tõlkimisele, õigus teose töötlemisele, õigus teose kogumikele, õigus teose eksponeerimisele, õigus teose edastamisele
Varalised õigused

Unselect

Isiklikud õigused

Unselect

Õigus autorsusele, õigus teose lisadele, õigus autori au ja väärikuse kaitsele, õigus teose avalikustamisele, õigus teose täiendamisele, õigus teos tagasi võtta, õigus autorinimele, õigus teose puutumatusele
Varalised õigused

Unselect

Isiklikud õigused

Unselect

Õpetaja on loonud ristsõnade kogu õpiku juurde ning nüüd väidab õppealajuhataja, et selle kogu varalised õigused kuuluvad koolile. Õpetaja arvab, et õigused kuuluvad talle. Kellel on õigus?

Üliõpilased kirjutasid õppetöö käigus essee. Kellele kuuluvad autoriõigused?

Lasteaiaõpetaja lõi täiendava õppematerjalina joonise, kuid ei taha sellele oma nime juurde lisada. Kas ta toimib õigesti?

Õppejõud abiellus ning soovib muuta oma juba avaldatud esitlusel nime. Kas ta tohib seda?