Käesolev õppematerjal on loodud õppijatele ja õpetajatele, kes soovivad rohkem teada autoriõigustest. Materjali sihtrühmaks on nii algajad kui ka edasijõudnud.

Õppematerjal on jagatud kolmeks suureks osaks:

  1. Teiste autorite tööde kasutamine
  2. Õigused oma loodud tööle
  3. Avatud sisulitsentsid: Creative Commons

Materjal on mõeldud iseseisvaks tööks ning iga osa alguses on väike test, kus kasutaja saab ennast proovile panna. Kui kõik vastused on õiged, siis ei ole videomaterjaliga vaja tutvuda. Kui mõned vastused olid valed, siis selgitatakse teemat videos.

Materjal sobib nii algajale kui ka edasijõudnud autoriõiguste tundjale ning selle läbimine võtab aega 30 minutit kuni 2 tundi.

Õppematerjali autor: Ingrid Maadvere (HITSA ja Gustav Adolfi Gümnaasiumi haridustehnoloog)

Tallinn, 2017


This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.

Õpiobjektide loomist projekti „Targalt Internetis“ raames kaasrahastab 50% ulatuses Euroopa Komisjoni Euroopa Ühendamise Rahastu.

rahastajatargaltinternetishitsa

Vaata ka teisi projekti "Targalt internetis" raames loodud õpiobjekte: