MATERJALID

 

Kogukondade ja lõimumise, online-kogukondade ja hargmaisuse analüüsid

Roots, A, Kaldur, K. (2020) Uussisserändajate lõimumise mõõtmine lõimumisindeksite abil erinevates Eesti piirkondades ja Eestis tervikuna. RITA-ränne projekti uuringu ülevaade.

Narusson, D., Uibu, M. (2020). Sotsiaalsete kogukondade kujundamise võimalused Eestis: koolide ja uussisserändajate kogemused. RITA-ränne projekti uuringu ülevaade.

Tamberg, M. (2019). Uussisserändajate kohanemine – välisspetsialistide abikaasade kogemused. Magistritöö. Tartu Ülikool (juhendaja D. Narusson)

Salvet S. (2018). (Im)mobiilsete elanikerühmade sotsiaalmeediakasutus ja identiteet. RITA-ränne projekti kirjandusülevaade

Salvet S. (2018). Online kogukondade roll rändemustrite kujunemisel. RITA-ränne projekti kirjandusülevaate kokkuvõte (7 lk)

Salvet S. (2018). Online kogukondade roll rändemustrite kujunemisel. RITA-ränne projekti kirjandusülevaade (19 lk)

Vihalemm, T., Juzefovičs, J. (2020). Rahvusvaheline kogemus hargmaiste praktikate kasutamisel kohaliku lõimumise tugevdajana. RITA-ränne projekti toimetis


 

Kogukonnas lõimumise toetamise olemasolevad näited ja võimalused

Narusson, D, Uibu, M., Beilmann, M., Tamberg, M. (2018). Üle-Eestiliste lõimumise projektide kaardistus lähtuvalt kogukondlike ja sotsiaalsete suhete kujundamise potentsiaalist. RITA-ränne projekti uuringu ülevaade

Beilmann, M., Narusson, D., Ilisson, K., Uibu, M. (2019). Rahvusvaheline kogukondade teenuste-praktikate kaardistus lähtuvalt kogukondlike ja sotsiaalsete suhete kujundamise potentsiaalist. RITA-ränne projekti uuringu ülevaade

Linno, M. (2018). Noorsootöö võimalused kogukondade lõimumisel sisserände taustaga  inimeste toetamiseks. RITA-ränne projekti kirjandusülevaade

Uibu, M., Narusson, D. (2020). Kuidas kaasata kogukonnas erinevaid osapooli? Kuidas kasutada koosloomelisi meetodeid ja viia läbi koosloome töötubasid? RITA-ränne projekti toimetis

Narusson, D., Uibu, M. (2020). Juhendmaterjal koolidele koolikogukonna, kui ankurinstitutsiooni funktsiooni edasiarendamiseks uustulijate kohanemise ja lõimumise kontekstis.


 

Radikaliseerumise ja konflikti ülevaated, materjalid

Maasing H. (2018). Polariseerumise ja radikaliseerumise ennetamine – kohaliku omavalitsuse koostöö kogukondadega ja kooliga. RITA-ränne projekti kirjandusülevaade

Nahkur O, Ainsaar M, Maasing H, Roots A. (2020). Etnilise konflikti riski indeks. RITA-ränne projekti toimetis

Nahkur O, Ainsaar M, Maasing H, Roots A, Mumma, A. (2020). Etnilise konflikti riski indeksi veebitööriist. RITA-ränne projekti toimetis

Nahkur, O., Maasing, H.(2020). Etniliste konfliktide ja radikaliseerumise ennetamise soovitused koolidele. RITA-RÄNNE projekti materjalid.

Salvet S. (2020). Hoiakud rände ja migrantide suhtes eestikeelsetes sotsiaalmeediapostitustes. RITA-RÄNNE projekti toimetis

Salvet S. (2020). Kuidas koguda ja analüüsida Facebooki postitusi? Online-kogukondade hoiakute kaardistamise juhend. RITA-RÄNNE projekti toimetis

Maasing H, Salvet S. (2020). Äärmuslik vägivald ja radikaliseerumine koolis – 10 vastust, mida õpetaja peab teadma. RITA-ränne projekti toimetis


 

Ettekanded, loengud, artiklid meedias

Narusson, D., Uibu, M. (2019). Lõimumine on argine asi. ERR portaal. https://www.err.ee/984151/dagmar-narusson-ja-marko-uibu-loimumine-on-argine-asi

Narusson, D. (2020). Dagmar Narusson: Kogukonna arenemine ankurkogukonnaks võimaldab iseäranis laia haaret. Postimees, 16–17.

Narusson, D. (2020). Avalik loeng “Kogukondade piiritlemine, arendamine ja säilenõtkuse märkamine”.

Uibu, M. (2020). Ettekanne „Uustulijate sotsiaalsete kontaktide ja kogukonnatunde toetamine“ 2020. aasta lõimumiskonverentsil  

Vihalemm, T. (2020). Ettekanne „Kas välismaa meedia jälgimine takistab kohalikku lõimumist?“ 2020. aasta lõimumiskonverentsil

Tööpakett 5 koolide seminari materjalid. https://sisu.ut.ee/wp-content/uploads/sites/265/rita_projekti_loimumisseminar_koolidega_-_tu_30.03.2019.pdf