5. Kogukondade lõimimise töörühm:

Marko Uibu, Tartu Ülikooli ühiskonnateaduste instituudi lektor

marko.uibu@ut.ee                    

Dagmar Narusson, Tartu Ülikooli ühiskonnateaduste instituudi lektor

dagmar.narusson@ut.ee

Mare Ainsaar, Tartu Ülikooli sotsioloogia ja sotsiaalpoliitika kaasprofessor

mare.ainsaar@ut.ee

Triin Vihalemm, Tartu Ülikooli kommunikatsiooniuuringute professor

triin.vihalemm@ut.ee

Ave

Ave Roots, Tartu Ülikooli ühiskonnateaduste instituudi lektor

ave.roots@ut.ee

Oliver

Oliver Nahkur, Tartu Ülikooli sotsiaalse heaolu uuringute teadur

oliver.nahkur@ut.ee

Helina

Helina Maasing, Politsei- ja Piirivalveameti juhtivanalüütik, Tartu Ülikooli ühiskonnateaduste instituudi doktorant

helina.maasing@ppa.ee

Sander

Sander Salvet, Tallinna Tehnikaülikooli analüütik, Tartu Ülikooli ühiskonnateaduste instituudi doktorant

sander.salvet@ut.ee