Projekti tööpaketid (TP)

Projekti kolmeks teemaks on rände ja tööturu arengute analüüs, rände tulu-kulu mudeli koostamine ning kogukondadele ja haridusele keskenduvate lõimumisega seotud väljakutsete lahendamine praktiliste töövahendite koostamise abil. Projekti edukaks elluviimiseks oleme loodud tööpakettide täpsemad kirjeldused on leitavad vasakul paiknevast menüüst.