3. Rände kulu-tulu mudeli töörühm:

Janno Järve, Eesti Rakendusuuringute Keskus CentAR OÜ, vanemanalüütik                                

janno.jarve@centar.ee

Sten Anspal, Eesti Rakendusuuringute Keskus CentAR OÜ, vanemanalüütik

sten.anspal@centar.ee

Epp Kallaste, Eesti Rakendusuuringute Keskus CentAR OÜ, vanemteadur

epp.kallaste@centar.ee

Indrek Seppo, Eesti Rakendusuuringute Keskus CentAR OÜ

indrek.seppo@centar.ee

Marko Sõmer, Eesti Rakendusuuringute Keskus CentAR OÜ

marko.somer@centar.ee

Kristi Anniste, Poliitikauuringute Keskus Praxis, töö- ja sotsiaalpoliitika analüütik

kristi.anniste@praxis.ee

Magnus Piirits, Poliitikauuringute Keskus Praxis, töö- ja sotsiaalpoliitika analüütik

magnus.piirits@praxis.ee

Siiri Silm, Tartu Ülikooli inimgeograafia teadur

siiri@ut.ee

Jaan Masso, Tartu Ülikooli rakendusökonomeetria vanemteadur

jaan.masso@ut.ee