RITA-ränne projekti lõpukonverents toimus 15.01.2021

 

Ränne kui võimalus ja väljakutse Eesti ühiskonnale ja koolile


Moderaatorid:

Aune Valk, Tartu Ülikooli õppeprorektor

Raul Eamets, Tartu Ülikooli makroökonoomika professor

Sessioon 1: 10.00–11.20

10.00–10.05     Tervitus

10.05–10.20     Tiit Tammaru: RITA-Ränne põhitulemused

10.20–10.40     Raul Eamets: Tark tööjõud kompenseerib rahvastiku vähenemist

10.40–11.00     Janno Järve: Sisserände tulud ja kulud

11.00–11.20     Marek Tamm: Mitmekultuurilisuse ja lõimimise mudel Eesti ühiskonnale


Sessioon 2: 11.30–12.50

11.30–11.50     Margus Pedaste: Ühtne Eesti kool kui meie kõigi suur siht ja võimalus

11.50–12.05     Mairo Rääsk: Ühtse Eesti kooli rakendamise valikud ja väljakutsed

12.05–12.20     Marko Uibu (ettekandja), Dagmar Narusson: Kooli roll kogukonna ankurinstitutsioonina

12.20–12.35     Mare Ainsaar (ettekandja), Oliver Nahkur, Helina Maasing, Ave Roots: Kas ränne võib tekitada konflikte ühiskonnas?

12.35–12.50     Helina Maasing: Radikaliseerumise märkamise ja sellele reageerimise juhendmaterjal ning soovitused koolidele

Lõuna


Sessioon 3: 13.30–14.50

13.30–13.45     Sandra Järv, Laura Kirss: Kultuuritundlik õpetamine – samm edasi mitmekultuurilisest haridusest?

13.45–14.00     Mare Oja: Mitmeperspektiivse ajalooõppe töövahendid

14.00–14.15     Birute Klaas-Lang, Kristiina Praakli: REDEL toob keele ja kaaslased

14.15–14.30     Mare Kitsnik: Hea õppematerjal – tõhusa õppimise alus

14.30–14.45     Marika Padrik, Merit Hallap: Veel üks käsiraamat?!


14.45–15.00     Lõppsõna