7. Mitmekultuurilise kooli mudelite töörühm:

Margus Pedaste, Tartu Ülikooli haridustehnoloogia professor                                                 

margus.pedaste@ut.ee           

Laura Kirss, Tartu Ülikooli haridusteaduste lektor

laura.kirss@ut.ee

Äli Leijen, Tartu Ülikooli õpetajahariduse professor

ali.leijen@ut.ee

Ülle Säälik, Tartu Ülikooli psühholoogia ja pedagoogika lektor

ulle.saalik@ut.ee

Karmen Trasberg, Tartu Ülikooli haridusteooria lektor

karmen.trasberg@ut.ee

Sandra

Sandra Järv, Tartu Ülikooli nooremteadur

sandra.jarv@ut.ee

Mairo

Mairo Rääsk, RITA projekti peaspetsialist

mairo.raask@ut.ee

Egle

Egle Rääsk, RITA projekti spetsialist

egle.raask@ut.ee

KErttu

Kerttu Palginõmm, RITA projekti spetsialist

kerttu.palginomm@ut.ee

Maie

Maie Soll, RITA projekti spetsialist

mainele@hotmail.com