Publikatsioonid


RITA-ränne projektiga seotud publikatsioonid on jaotatud alateemadeks.

Projekti käigus valmivad teemakokkuvõtted ja ülevaated, teaduspublikatsioonid ja artiklid meedias.


Projekti tulemuste lõpparuanne on kättesaadav siin.