6. Eesti keele õppe töörühm:

Birute Klaas-Lang, Tartu Ülikooli eesti keele professor                                                      

birute.klaas-lang@ut.ee                                      

Kristiina Praakli, Tartu Ülikooli sotsiolingvistika vanemteadur

kristiina.praakli@ut.ee

Mare Kitsnik, Tallinna Ülikooli lingvistika doktorant

marekitsnik@gmail.com

Marika Padrik, Tartu Ülikooli logopeedia lektor

marika.padrik@ut.ee

Merit Hallap, Tartu Ülikooli logopeedia lektor

merit.hallap@ut.ee