4. Kultuurilise mitmekesisuse töörühm:

Marek Tamm, Tallinna Ülikooli humanitaarteaduste instituudi professor                                 

marek.tamm@tlu.ee                                  

Rein Raud, Tallinna Ülikooli humanitaarteaduste instituudi professor

rein.raud@tlu.ee

Martin Ehala, Tartu Ülikooli emakeeleõpetuse professor

martin.ehala@ut.ee

Mare Oja, Tallinna Ülikooli humanitaarteaduste instituudi lektor

mare.oja@tlu.ee