2. Rände ja tööturu töörühm:

Tiit Tammaru, Tartu Ülikooli rahvastiku- ja linnageograafia professor

tiit.tammaru@ut.ee

Raul Eamets, Tartu Ülikooli makroökonoomika professor

raul.eamets@ut.ee

Siiri Silm, Tartu Ülikooli inimgeograafia teadur

siiri.silm@ut.ee

Allan Puur, Tallinna Ülikooli rahvastikuteaduse professor, Eesti demograafia keskuse juhtivteadur

allan.puur@tlu.ee

Luule Sakkeus, Tallinna Ülikooli vanemteadur, Eesti demograafia keskuse juhataja

luule.sakkeus@tlu.ee

Martin Klesment, Tallinna Ülikooli Eesti demograafia keskuse vanemteadur

martin.klesment@ut.ee

Kristi Anniste, Poliitikauuringute Keskus Praxis, töö- ja sotsiaalpoliitika analüütik

kristi.anniste@praxis.ee

Magnus Piirits, Poliitikauuringute Keskus Praxis, töö- ja sotsiaalpoliitika analüütik

magnus.piirits@praxis.ee

Margus Tiru, Positium LBS, asukohapõhiste teenuste ja arenduse tehniline projektijuht

margus.tiru@positium.ee

Erki Saluveer, Positium LBS, LBS süsteemide arendaja

erki.saluveer@positium.ee