Kasulikud viited

 

RITA-ränne projekt toetub Infotehnoloogilise Mobiilsusobservatooriumi (IMO) andmetaristule:

https://imo.ut.ee/


Integrating Students from Migrant Backgrounds into Schools in Europe: National Policies and Measures:

https://eacea.ec.europa.eu/national-policies/eurydice/content/integrating-students-migrant-backgrounds-schools-europe-national-policies-and-measures_en?fbclid=IwAR2vmbNsRDR2UsuZsdzCHGoewTLQ2msPCiw_m1BiTQSYr3ztBM2WBKu0DxM


Eesti Inimarengu Aruanne 2016/2017 “Eesti rändeajastul”

https://inimareng.ee/


Euroopa pealinnade segregatsiooni kajastav raamat:

Tiit Tammaru, Szymon Marcińczak, Maarten van Ham, Sako Musterd “Socio-Economic Segregation in European Capital Cities. East meets West” ilmunud 2016.

http://segregationeurope.tudelft.nl/


Professor Paul Scheffer’i ettekanne “Mitmekesisuse ja lõimumise väljakutsed”

https://www.urbandivercities.eu/paul-scheffers-keynote/


 

Strateegiadokument “Eesti rahvastikupoliitika põhialused aastateks 2018–2035”

https://sisu.ut.ee/wp-content/uploads/sites/265/rahvastikupoliitika_pohialused_2035.pdf