Teaduspublikatsioonid

2020

Laura Kirss, Ülle Säälik, Margus Pedaste, Äli Leijen (2020). A Synthesis of Theoretical Frameworks on Multilingual Education for School Leaders. Trames, 24(74/69), 1, 27–51


2019


Tiit Tammaru, Anneli Kährik, Karin Kangur “Eesti ja Soome vaheline ränne: kas peagi on oodata rändepööret?”


Tiit Tammaru, Kristi Anniste, Karin Kanguri artikkel “Eestlased Soomes ja Eestisse tagasirände kavatsused” geograafia 100. aastapäeva teadustööde kogumikus (ilmumine 2019 aasta lõpus).


Kadi Kalm artikkel “Annelinna elanikkond muutumises” geograafia 100. aastapäeva teadustööde kogumikus (ilmumine 2019 aasta lõpus).


Kristiina Kuke doktoritöö teemal “Segregatsiooni nõiaring ning vaba aja tegevuste roll selles”


Jekaterina Petuhhova magistritöö teemal ” Mängustatud koostöötegevuste mõju eesti ja eestivene noorte vastastikustele hoiakutele” juhendaja Mare Kitsnik, Tartu 2019


Mare Kitsnik 2019 “Eesti keele kui teise keele õppimine – kas raske töö või kerge lõbu?”


“EthniCity of leisure: A domains approach to ethnic integration during free time activities” K. Kukk, M. Van Ham, T. Tammaru 2019, teadusartikkel ajakirjas Tijdschrift voor economische en sociale geografie.


“Does segregation reduce socio-spatial mobility? Evidence from four European countries with different inequality and segregation contexts” J. Nieuwenhuis, T. Tammaru, M. Van Ham, L. Hedman, D. Manley 2019, teadusartikkel ajakirjas Urban Studies


“The Role of Neighbourhood and Workplace Ethnic Contexts in the Formation of Inter-ethnic Partnerships: A Native Majority Perspective” L. Rahnu, A. Puur, T. Kleinepier, T. Tammaru 2019, teadusartikkel ajakirjas European Journal of Population


2018

 “Relationship between income inequality and residential segregation of socioeconomic groups” T.Tammaru et al. 2018, teadusartikkel ajakirjas Regional Studies


Mare Kitsnik 2018 “Kuidas areneb eesti õppijakeel ja miks just nii – kas õppijakeele korpus annab neile küsimustele vastused?”


Enel Pungase doktoritöö teemal “Rahvus ja haridus rändekavatsuste mõjuritena Eesti näitel”


Kadi Mägi doktoritöö teemal “Venekeelse elanikkonna elukohasegregatsioon ja integratsioon Eestis”


 

RITA-Ränne teadurid meedias

Tiit Tammaru jt. ettekanded Narva LõimFestil 2019. Artikkel Postimehes 3.10.2019 “Teadlased: eesmärk on ühtne eesti kool aastaks 2035.


Birute Klaas-Lang 2019. Läti keelepoliitika õppetunnid


R. Eamets 2018. Mis suunas areneb tulevikumajandus ja mis oskusi siis vajatakse?


R. Eamets ja T. Tammaru 2018. Tark sisserändepoliitika Eestile


Birute Klaas-Lang ja Kristiina Praakli 2018.  Riigikeele oskusest, kasutamisest ja väärtustamisest Soome ja eesti muukeelsete noorte näitel


Martin Ehala ja Birute Klaas-Lang 2018. Eesti keelekeskkond täna 25 aastat edasi


Mare Kitsnik 2018. Ühtne Eesti kool aitaks parandada inimestevahelisi suhteid ja luua ühtsemat ühiskonda