8.3. Taimeri reset

Senistes skeemides oleme 555 taimerit kasutanud nii, et tema väljaviik 4 on alati olnud ühendatud skeemi toitega, kas +6V või +9V. See väljaviik on mikroskeemi sisend ja teda saab kasutada genereerimise peatamiseks e. taimeri väljalülitamiseks. Selles loengus mõõdame, missuduse pingega taimer välja lülitub. Järgmistes loengutes näitame, kuidas taimerit välja lülitada valguse abil.

 

https://youtu.be/JwPVh5mBvbQ

 

Praktilise töö jaoks vajad järgmisi vahendeid:

  • multimeeter
  • makettplaat
  • 6V vooluallikas
  • 555 taimer
  • potentsiomeetrid
  • takistid
  • kondensaatorid
  • juhtmed
  • valgusdioodid
katse.png Tee kaasa!

Mõõda, millise pinge korral 555 taimer välja lülitub, kui toitepinge on: A) 6V; B) 9V.

Kas väljalülitamispinge oleneb toitepingest?