5. Pulsilaiusmodulatsioon

Pulsilaiusmodulatsioon-signaal e. PWM on konstantse amplituudiga impulsside jada, kus periood on konstantne, aga impulsside kestus muutub. Niisuguste impulsside genereerimiseks kasutame selles kursuses korraga kahte erineva skeemi järgi ühesugust mikroskeemi NE555. Üks neist määrab impulsside perioodi, teine impulsside pikkuse. 

PWM-i peamine kasutusala on elektriliste seadmete võimsuse kontrollimine. See käib nii, et seadet lülitatakse sobiva sagedusega sisse-välja-sisse-välja. Sellisel juhul on võimsuskadu väga väike, kuid skeem on iseenesest lihtne ja universaalne. Sagedus on erinevatel seadmetel väga erinev. Näiteks elektriradiaator, mille soojusmahtuvus on suur, lülitatakse käima ainult paar korda minutis; lamp või valgusdiood niisuguse sagedusega, et tema vilkumine silma ei häiriks – umbes 50-100 korda sekundis; kuid mikroskeemides on lülitussagedus kümnetes või sadades kilohertsides. Meie kursuses näidatakse, kuidas kontrollida valgusdioodi heledust. 

Teine PWM-i kasutusala on servomootorite kontroll. Servomootori juhtimise skeem on täpselt samasugune nagu valgusdioodi heleduse muutmise skeem, ainult et takistite ja komponentide väärtused on erinevad. 

Muu hulgas on selles peatükis viimane tähtis kondensaatoreid puudutav loeng – kuidas arvutada mitme jadamisi või paralleelselt ühendatud kondensaatori kogumahtuvust.