1.3. Elektrivool

Vaatame veetorustiku näitel, mis on elektrivool. Miks on elektrivoolul suund, mis tekitab suuna? Saame ka teada, millepärast on elektrivoolul tugevus. Lõpus teeme ühe katse, et näidata, mis on Kirchoffi I seadus.

https://youtu.be/ND1rUMztAYM

motle.png Mõtle kaasa!

Video lõpus on Kirchoffi I seadus demonstreeritud kahe hõõglambiga, kus mõlemat hõõglampi läbib keskmiselt 50 mA. Mis juhtuks, kui hõõglampe oleks kolm? Milline oleks voolutugevus igas lambis?

Nagu vesi jaguneb torude vahel, jagunevad laengud juhtmete vahel. Kolme lambiga, mis omavad võrset takistust, oleks elektrivool igaühes 33,3 mA.