2.7. Võimsus

Loengus räägitakse elektrilisest võimsusest, mis on tarbijat läbiva voolu ja tema peale rakendatud pinge korrutis. Eralduvat võimsust näeme ja tajume tavaliselt kas valguse või soojusena. Loengus näidatakse, kuidas mõõta takisti peal hajuvat võimsust. Selleks koostatakse skeem, kus takistile rakendatakse 6V pinge ning mõõdetakse pinge ja voolu. Pingest ja voolust saab välja arvutada eralduva võimsuse. Lisaks näidatakse erineva võimsustaluvusega takisteid ning samuti seda, mis juhtub takistiga, kui talle lubatud maksimaalne võimsus ületada. Loengu viimases osas tutvustatakse sulavkaitset, mille ülesandeks on kaitsta elektroonikakomponente liiga suure voolu eest. Voolu ületamisel sulavkaitse põleb läbi ning katkestab vooluringi.

Praktilise töö jaoks vajad järgmisi vahendeid:

  • makettplaat
  • nelja AA patareiga patareikarp
  • 100 Ω takisti
  • 2 multimeeterit (voltmeeter ja ampermeeter)

Kuigi kursuse õppekomplektis üks multimeeter, näidatakse loengus parema arusaadavuse huvides seda mõõtmist kahe multimeetriga. Praktilist tööd on võimalik teha ka ühe multimeetriga, kui näiteks kõigepealt mõõta ära pinge ja seejärel ühendada multimeeter ringi ning mõõta ära vool.

https://youtu.be/37ZbiG3-Fto

tahtis.png Jäta meelde!

Elektrilise võimsuse valem on P = U · I

Võimsuse ühik on W – vatt

katse.png Tee kaasa!

Mõõda 6 V toiteallika külge ühendatud 1 kΩ takistil eralduv võimsus. Selleks tuleb kõigepealt multimeetriga mõõta takisti peal olev pinge ning seejärel ühendada skeemi jadamisi 20 mA mõõtepiirkonna peale seadistatud multimeeter, et mõõta takistit läbiv vool.

Mõõdetud pinge U = 6 V.

Mõõdetud vool I = 6 mA = 0,006 A.

P = U · I = 60,006 = 0,036 W.