3.1. Valgusdiood

Videos näidatakse, kuidas ühendada valgusdiood vooluringi.

  1. Valgusdiood ühendatakse jadamisi sobiva takistiga, mille väärtus arvutatakse selle konkreetse valgusdioodi päripinge ja pärivoolu ning rakendatud pinge kaudu.
  2. Valgusdiood põleb ainult siis, kui ta on ühendatud õigetpidi.

Praktilise töö jaoks vajad järgmisi vahendeid:

  • makettplaat
  • multimeeter
  • valgusdioodid
  • 6V ja 9V vooluallikad
  • takistid

https://youtu.be/Ndz9ytX7fjQ

motle.pngMõtle kaasa!

Videos ajal umbes 4:00 – 5:45 me arvutame takisti väärtuse juhuks, kui toitepinge on 6,4V. Missugune oleks takisti väärtus, kui toitepinge oleks 3,7V?

3,7V – 1,7V = 2V 

$frac{2V}{0,002A}$= 1000Ω = 1kΩ

katse.pngTee kaasa!

1. Arvuta takistid kilo-oomides reast E12 järgmiste valgusdioodide jaoks, kui pinge on 6V ja 9V. Valgusdioodide andmelehed leiad Farnelli veebilehelt http://ee.farnell.com/

LED mark

toitepinge (V)

takisti (kΩ)

L173GD

6

?

L173GD

9

?

SLR-342VR3F

6

?

SLR-342VR3F

9

?

OVLEW1CB9

6

?

OVLEW1CB9

9

?

TLLY4400

6

?

TLLY4400

9

?

2. Arvuta selle kursuse komplektis olevate valgusdioodide jaoks takistid, kui pinge on 6V ja 9V.

3. Tee endale selgeks, mispidi tuleb kursuse komplektis olevad valgusdioodid ühendada ja kontrolli sobiva takistiga ning vooluallikaga.

1. Arvuta takistid kilo-oomides reast E12 järgmiste valgusdioodide jaoks, kui pinge on 6V ja 9V. 

LED mark

toitepinge (V)

takisti (kΩ)

L173GD

6

0,18

L173GD

9

0,33

SLR-342VR3F

6

0,39

SLR-342VR3F

9

0,68

OVLEW1CB9

6

0,15

OVLEW1CB9

9

0,27

TLLY4400

6

1,8

TLLY4400

9

3,3