2.4. Takistite paralleelühendus

Selles loengus õpime paralleelühendust takistite näitel. Paralleelühenduse omaduste tundma õppimine on väga vajalik, kuna tihti ühendatakse elektroonikaseadmed omavahel just paralleelselt. Loengus näidatakse, kuidas takistite paralleelühendust tähistatakse ning kuidas arvutada kogutakistust erinevate skeemilahenduste puhul: kaks ühesuguse väärtusega takistit, kaks erineva väärtusega takistit ning rohkem kui kaks takistit paralleelselt.

Praktilise töö jaoks vajad järgmisi vahendeid:

  • multimeeter
  • makettplaat
  • mõõdetavad takistid (2 tk 10 kΩ, 1 tk 22 kΩ)

https://youtu.be/C2xBA0qPBeU

 

Kahe sama takistusega takisti paralleeli ühendamisel takistus väheneb 2 korda.

Kahe takisti paralleelühenduse kogutakistus: $R= frac{R_{1}cdot R_{2}}{R_{1}+R_{2}}$

n-arvu takistite paralleelühenduse kogutakistus: $frac{1}{R}=frac{1}{R_{1}}+frac{1}{R_{2}}+frac{1}{R_{3}}+…+frac{1}{R_{n}}$

motle.png Mõtle kaasa!
  1. Paralleelselt on ühendatud kaks 1000 Ω takistit. Kui suur on kogutakistus?

  2. Paralleelselt on ühendatud 2200 Ω takisti ja 1000 Ω takisti. Kui suur on kogutakistus?

  3. Ühendada paralleelselt 1000 Ω, 2200 Ω ja 10000 Ω takisti ning mõõda nende kogutakistus. Tulemust kontrolli arvutamise teel.

1. Paralleelselt on ühendatud kaks 1000 Ω takistit. Kui suur on kogutakistus? 

Kahe samasuguse takisti paralleeli ühendamisel takistus väheneb 2 korda. Ehk 1000 Ω/2 = 500 Ω

2. Paralleelselt on ühendatud 2200 Ω takisti ja 1000 Ω takisti. Kui suur on kogutakistus? 

$R= frac{R_{1}cdot R_{2}}{R_{1}+R_{2}}$=$frac{2200cdot 1000}{2200+1000}$=$frac{2200000}{3200}$ = 687,5Ω

3. Ühendada paralleelselt 1000 Ω, 2200 Ω ja 10000 Ω takisti ning mõõda nende kogutakistus. Tulemust kontrolli arvutamise teel.

$frac{1}{R}=frac{1}{R_{1}}+frac{1}{R_{2}}+frac{1}{R_{3}}=frac{1}{1000}+frac{1}{2200}+frac{1}{10000}$ =0,001+0,0004545+0,0001=0,0015545

R=$frac{1}{0,0015545}$ = 643,3Ω