5.4. Elektrolüütkondensaatorite jadaühendusest

Kondensaatoritele ei ole soovitatav rakendada suuremat pinget kui nimipinge. Vastasel juhul võib kondensaator väga lihtsalt rikki minna. Keraamiliste ja kilekondensaatorite nominaalpinged on enamasti vähemalt 50V, mis ei ületa tavaliselt elektroonikas kasutatavaid pingeid. Elektrolüütkondensaatoreid aga on ka nominaalpingega 16V, 10V, 6,3V ja isegi 3V.

Kuidas toimida, kui käepärast on ainult nõutust madalama nominaalpingega kondensaatoreid? Kas kondensaatorite korral toimib pingejagaja, nagu takistite korral? Kas ühendades jadamisi kaks kondensaatorit, jääb kummalegi ainult pool kogupingest?

https://youtu.be/JgXmIIocYV4

motle.png Mõtle kaasa!

Kui suur on voolutugevus läbi kummagi 10kΩ takisti ja kummalgi takistil eralduv võimsus ajahetkedel 04:30, 04:35, 04:40, 05:00?

Vaata videolt pinge neil hetkedel. Arvuta voolutugevus Ohmi seaduse järgi I=U/R ja võimsus valemiga N=U2/R.

tahtis.png Jäta meelde!

Pingejagaja toimib kondensaatorite jadaühenduse korral ainult juhul, kui kondensaatorite mahtuvused on võrdsed. Vajadusel võib kondensaatoritega paralleelselt ühendada sobiva takistusega takistid. Aga minu tungiv soovitus on, et kui vähegi võimalik, siis kasuta kondensaatoreid, mille nimipinge on toitepingest kõrgem.