2. Takisti

Takisti on üks olulisemaid elektroonikakomponente ning seda kasutatakse elektrivoolu vähendamiseks. Selles peatükis õpime kasutama Ohmi seadust, mis määrab pinge, voolu ja takistuse omavahelise sõltuvuse. Õpime mõõtma elektroonikakomponente iseloomustavat pinge-voolu graafikut takisti näitel ning takisti takistust multimeetriga. Lisaks arvutame ja mõõdame takistite paralleelühendust, jadaühendust ning jadaühenduse erivarianti pingejaguri näol. Võimsuse loengus arvutame ja mõõdame elektrilist võimsust ning vaatame, mis juhtub, kui lubatud võimsus ületada. Takistite värvikoodide loengus õpime takisti väärtust määrama ilma mõõtevahendideta, tehes seda takistite peal olevate triipude järgi.

Õige väärtuse ja omadustega takisti valimise oskus on vajalik selleks, et näiteks korrektselt põlema panna valgusdiood või valida mõnele teisele elektroonikakomponendile temale ettenähtud voolutugevus. Takistite erinevate ühendusviiside tundma õppimine annab meile võimaluse kombineerida olemasolevaid takisteid selliselt, et saada soovitud kogutakistus ning samuti näeme, kuidas erinevate elektroonikakomponentide kokku ühendamine kogutakistust muudab.