6.1. Diood

Diood on elektroonikakomponent, mis laseb voolu läbi ainult ühes suunas. Selles videos demonstreerime seda mitut moodi. Näitame, kuidas kaitsta elektroonikaseadet vooluallika juhuslikult valepidi ühendamise eest ning kuidas ühendada elektroonikaseadmele kaks toiteallikat.

https://youtu.be/O90PUYioU90

Praktilise töö jaoks vajad järgmisi vahendeid:

  • vooluallikas
  • diood
  • hõõglamp
motle.pngMõtle kaasa!

Videos ajal 07:30 – 09:40 mõõdame pinget dioodil erinevate koormustakistite korral. Kui suur on iga takisti korral dioodi läbiva voolu tugevus ja dioodil eralduv võimsus? Missuguse takisti korral on võimsus kõige suurem? Selle dioodi maksimaalne lubatud pärivool on 1A. Kas ta peab niisugusele ühendamisele vastu?

  • Voolutugevuse saame takisti järgi: pinge takistil on vooluallika pinge (6V) miinus U.
  • Näiteks ülemine rida 100Ω: pinge takistil UR=6V-0,76V=5,24V.
  • Voolutugevuse saame Ohmi seadusest: I = UR/R = 5,24V/100Ω = 0,0524A = 52,4mA.
  • Dioodil eralduva võimsuse saame kui korrutame dioodi pingelangu ja voolutugevuse: N=U·I = 0,76V·0,0524A = 0,04W = 40mW.