6.3. Dioodi tunnusjoone mõõtmine

Dioodi tunnusjooneks e. volt-amper karakteristikuks nimetatakse dioodi läbiva voolutugevuse sõltuvust dioodile rakendatud pingest. Iga konkreetse dioodi tunnusjoon on natuke erinev, aga üldine sõltuvus on kõigil ühesugune. Selleks, et mõista, mida pooljuhi tunnusjoon tegelikult näitab, peaksid kogu videos näidatud protsessi iseseisvalt läbi tegema.

Dioodi tunnusjoone korrektseks mõõtmiseks on vaja reguleeritavat toiteplokki ning korraga voltmeetrit ja ampermeetrit. Selles videos näitame, kuidas mõõta dioodi tunnusjoon kasutades vooluallikaks ühte 1,5V patareid ning ainult ühte multimeetrit pinge ja voolutugevuse mõõtmiseks kordamööda.

https://youtu.be/o6zVNkB5O3o

Praktilise töö jaoks vajad järgmisi vahendeid:

  • makettplaat
  • multimeeter
  • diood
  • 1,5V patarei (soovitatavalt D-tüüpi)
  • kümme 1,5Ω takistit
  • kaks 2,2 Ω takistit
  • üks 4,7Ω takisti