4.7. Ostsilloskoop

Leidsime, et otstarbekas oleks mõnedes järgmistes videoloengutes demonstreerida pingesignaale ostsilloskoobiga. Me ei eelda, et igaühel oleks ostsilloskoop kodus olemas. See video annab ettekujutuse, kuidas neis videotes näidatud pingekujud on saadud.

https://youtu.be/8dDBgILlmGM

motle.png Mõtle kaasa!

Videos ajahetkel 01:50 – 02:00 näidatakse pinget Schmitti trigeriga multivibraatori kondensaatoril.

  1. Missugune on selle Schmitti trigeri hüstereesipinge?
  2. Missugune on selle multivibraatori võnkesagedus?

1. Missugune on selle Schmitti trigeri hüstereesipinge?

Pinge kondensaatoril muutub ülemise ja alumise ümberlülitamispinge vahel. Ehkki signaali nullnivoo ei ole näha, näeme, et joon muutub vahemikus -1,8 … +1,4 jaotist keskjoonest. Ostsilloskoobi kollase joone vertikaalne mõõtkava on 500mV jaotise kohta. Hüstereesipinge on (1,8+1,4)·0,5V = 1,6V.

2. Missugune on selle multivibraatori võnkesagedus?

Horisontaalne mõõtkava on 100µs jaotise kohta. Signaali periood e. siksaki kahe tipu vaheline kaugus on 2,8 jaotist, mis vastab 280µs-le. Võnkesagedus on perioodi pöördväärtus: f = 1 / 0,00028s = 3571,4 Hz.