2.2. Takisti, takisti pinge – voolu graafik

Selles loengus õpime mõõtma elektroonikakomponente iseloomustavat pinge-voolu graafikut, mida tuntakse ka terminite “volt-amper karakteristik” ja “pinge-voolu tunnusjoon” all. Praktilise tööna mõõdame selle graafiku kõige lihtsama komponendi takisti peal. Loengus räägitakse kõigepealt takisti kasutuskohtadest ning seejärel takisti tähistamisest elektriskeemis ja takistuse ühikust ning ühiku kordajatest ehk eesliidetest. Näeme, et samasuguse takistusega takistid võivad olla erinevates korpustes.

Loegud näidatud praktilise töö juures kasutati järgmisi vahendeid:

 • makettplaat
 • nelja AA patareiga patareikarp
 • 100 Ω takisti
 • 2 multimeeterit (voltmeeter ja ampermeeter)

Kuigi kursuse õppekomplektis üks multimeeter, näidatakse loengus parema arusaadavuse huvides seda mõõtmist kahe multimeetriga. Praktilist tööd on võimalik teha ka ühe multimeetriga, kui näiteks kõigepealt mõõta ära pinged ja seejärel ühendada multimeeter ringi ning mõõta ära voolud. Ühe multimeetriga pinge-voolu graafiku mõõtmist näidatakse hiljem dioodi tunnusjoone mõõtmise loengus.

https://youtu.be/gYs6HF8LEdQ

tahtis.png Jäta meelde!

Takistuse ühik: Ω – oom

Kordajad:

  • kΩ – kilo-oom
  • MΩ – megaoom
  • mΩ – millioom
  • 1 kΩ = 1000 Ω
  • 1 MΩ = 1 000 000 Ω
  • 1 mΩ = 0,001 Ω