7.3. Baasivoolu suurus

Eelmistes videotes nägime, et liiga suure baasivooluga võib transistor läbi põleda. Baasivoolu piiramiseks pannakse baasi ette takisti. Aga kui suurt baasivoolu on vaja, et transistor avada? Selles videos näitame, kuidas arvutada baasi takisti väärtust, et baasivool oleks vajaliku tugevusega.

https://youtu.be/V_vCSzndlGw

tahtis.png Jäta meelde!

Üks olulisemaid transistore iseloomustavatest parameetritest on vooluvõimendustegur. See näitab kui mitu korda saab kollektorivool olla baasivoolust suurem. vooluvõimendustegurit tähistatakse kreeka tähega β (beta).

Koormus, mida transistoriga juhitakse määrab vajaliku kollektorivoolu tugevuse. Teades minimaalset beta väärtust antud transistori jaoks saa arvutada mis on minimaalne vajalik baasivool, et tagada transistori avanemine. Sellest omakorda saab arvutada välja baasivoolu tugevuse.

motle.png Mõtle ja tee kaasa!

1. Videos ajavahemikul 04:51 – 05:45 jõudsime järeldusele, et baasivool peab olema minimaalselt 0,75mA, et kollektori vool saaks olla 150mA. Mis oleks kollektorivool, kui baasivool oleks 0,1mA ja beta on 200? 
2. Kui koormusel on vaja 100mA voolu ning transistor piirab seda 20mA peal, kas transistori võib lugeda avatuks? 
3. Me tahame lülitada transistori abil lampi, mis võtab 390mA voolu. Transistori beta on 200.

  • a. Mis on minimaalne transistori läbilaskevõime, et juhtida sellist lampi?
  • b. Mis on minimaalne vajalik baasivool, et transistor avaneks piisavalt sellise koormuse juhtimiseks? 
  • c. Kui juhtsignaal tuleb 5V väljundiga mikroskeemist, mis peab olema baasi takisti väärtus, et baasivool oleks vajaliku tugevusega? 

4. Võta mõned erinevate tootjate BC547B andmelehed ning võrdle, mida erinevad tootjad märgivad järgmiste parameetrite väärtusteks:

  • a. vooluvõimendustegur
  • b. maksimaalne lubatud kollektorivool
  • c. maksimaalne lubatud baasivool

1. Mis oleks kollektorivool, kui baasivool oleks 0,1mA ja beta on 200? 20mA

2. Kui koormusel on vaja 100mA voolu ning transistor piirab seda 20mA peal, kas transistori võib lugeda avatuks? Ei
3. Me tahame lülitada transistori abil lampi, mis võtab 390mA voolu. Transistori beta on 200.

 • a. Mis on minimaalne transistori läbilaskevõime, et juhtida sellist lampi? 390mA
 • b. Mis on minimaalne vajalik baasivool, et transistor avaneks piisavalt sellise koormuse juhtimiseks? 1,95mA
 • c. Kui juhtsignaal tuleb 5V väljundiga mikroskeemist, mis peab olema baasi takisti väärtus, et baasivool oleks vajaliku tugevusega? 2,2kΩ