Kutseopetaja

Õppeained

Õppekava koosneb:

6 kohustuslikust moodulist (iga moodul 24 EAP),

valikainetest (12 EAP, millest 6 EAPi on võõrkeel) – üliõpilane valib ained õppekava valikainete plokist,

vabaainetest (12 EAP, üliõpilane valib ained, lähtuvalt oma  soovist) ja

bakalaureusetoost.

Oluline roll on kutseõpetaja erialamoodulil, mille raames tuleb läbida 9 EAP oma kutsealaga seotud õpinguid. Siin on üliõpilasel kaks võimalust: 1) leida 9 EAP ulatuses aineid Tartu ülikooli või teiste kõrgkoolide õppekavast (mõned näited); 2) kogenud kutseõpetajad saavad valida ka ainete vahel: Erialakonverentsil osalemine, Osalemine kutsevõistlustel ja Õppematerjali avaldamine. Erialaained saab õppida ka välismaal, vt rubriiki “Mobiilsusaken”. 

Ainete jaotuse semestrite lõikes leiad sisseastumisaasta järgi kõrvalolevast menüüst.