Kutseopetaja

Bakalaureusetöö

Bakalaureusetöö (8 EAP) kirjutamine toimub 3. kursusel. Kolmanda õppeaasta sügisel (31. oktoobriks) esita õppekorraldusspetsialistile oma loputoo projekt, mis on kooskõlastatud juhendajaga. Bakalaureustetöö kirjutamine on toetatud valikainega “Bakalaureusetöö seminar” (SVHI 01.075). Töö vormistamise reeglid ja kaitsmiskorralduse kirjelduse leiad siit juhendist. Samuti hoia kogu aeg silma all hindamiskriteeriumid, mille järgi kaitsmiskomisjon Sinu tööd hindab. 

Valmis bakalaureusetoo esita õppekorraldusspetsialistile mais. Kutseõpetajate loputoode kaitsmine on juuni alguses ja see on avalik. Siia on  oodatud kogemust omandama ka nooremad kursused!