Kutseopetaja

Arenguportfoolio mõiste ja tähendus

Arenguportfooliot kui õpingute ja oskuste ning tegevuste kajastamise vahendit on kasutatud juba olnud pikemat aega ning valdavalt on see olnud kasutusel loomingulistel tegevusaladel. Nii näiteks on portfooliot kasutatud kunsti-, fotograafia ja disainiõpingutes, aga portfoolioid on koostanud ka näiteks juuksurid ja modellid. Algselt olid portfooliod paberil kuid seoses digitehnoloogia arenguga on ka portfooliotest saanud e-portfooliod. Digimaailma tööriistad ja vahendid pakuvad võimalust luua väga erinevat ja mitmekesist sisu ning loodut ka veebipõhiselt hõlpsasti jagada. See on teinud portfooliost väga mitmekesiste võimalustega vahendi õpingute ja õppimise arengu kajastamisel.

 

Siin juhendis kasutatakse mõisteid “arenguportfoolio” , “veebiportfoolio” ja “arengumapp” sünonüümidena.