Kutseopetaja

Kompetentside tõendamine

Nii nagu eelpool kirjeldatud, on portfoolio veebipõhine, analüütiline ja kompetentsipõhine. Kompetentside tõendamisel on oluline ka tõendusmaterjal nii selgitustena kui ka lisamaterjalidena., s.t. oluline on, et portfoolio lugejal mõistaks, kuidas ja miks ühte või teist  tegevust tehakse.

 

Seepärast ei ole väga abi tegevuste kirjeldamisel sellistest väljenditest nagu:

  • „Väga tulemuslik ja efektiivne“
  • „Saavutasin eesmärgi““
  • „Arvestan alati erinevate…“
  • „Sain huvitava kogemuse“
  • „Õppisin palju uut“
  • „Mul on veel mitmeid arengukohti“

Sellised selgitused ei anna tõendust, milles siis seisnes tulemuslikkus ja efektiivsus, mille poolest kogemus oli huvitav, kuidas arvestatakse erinevustega jne. Neid väiteid tõendatakse- kas siis täiendavate selgituse või siis viidetega konkreetsetele tegevustele, materjalidele jms.

 

Näiteks kirjeldatakse koostööd kolleegidega õppetöö planeerimisel:

„ Enne uue õppeaine õpetamist selgitan välja, kes minu kolleegidest samas moodulis õpetajatena kaasatud on. Selleks vaatan ma kooli infosüsteemist rakenduskavast kolleegide nimed ja teemad ning võtan  nendega ühendust e- kirja kaudu. Seejärel kutsun kokku koostöökohtumise (näide e-kirjast, millega kutse on kolleegidele saadetud) ja arutame võimalusi koostöiseks õpetamiseks. Nii näiteks oleme kavandanud ühise iseseisva töö keemia, matemaatika ja automaalri õpetajaga (lisana esitatakse iseseisva töö juhend“)

 

Näide õppijate eelteadmiste väljaselgitamisest:

Uue teemaga alustades selgitan kõigepealt välja õppijate varasemad kogemused ja eelteadmised. Selleks kasutan näiteks lünktesti (link lünktestile või lisana portfoolios), mille olen koostanud sellele grupile, kes enne on aine esimese osa läbinud, et teada saada kui palju nad mäletavad eelnevalt õpitust. Kui aga õpilased ei ole õpingute käigus varem selle teemaga kokku puutunud, korraldan ajurünnaku, kus õpilased saavad kindlaksmääratu aja jooksul öelda märksõnu ja mõtteid, mis neil selle teemaga seonduvad. See aitab minul kui õpetajal saada ülevaate, mida üldse teatakse, aga samal ajal ka aktiveerida õppijate mõttetegevust ja häälestada neid teemale ja õppimisele.