Kutseopetaja

Portfoolio koostamise protsess

 

Õpingute käigus läbid erinevaid aineid, milles toimuvat saad kõike oma arenguportfoolios kasutada. Nii näiteks on esimesel semestril õppeaine “Kutseõpetaja arenguportfoolio”, kus väikerühmades koos õppejõu ja rühmakaaslastega arutlete kutsekompetentside sisu ja tähenduse üle ja saate tuge oma arenguvajaduste analüüsimisel ja sihtide seadmisel õpinguteks.

Sarnaselt toetavad Sinu portfoolio koostamiset oppeained “Kutseõppe didaktika” ja erinevad praktikad (“Kutseõpetaja pidev pedagoogiline praktika”, “Kutseõpetaja põhipraktika I ja II”). Lisaks teete ka teistes õppeainetes töid ja ülesandeid, mida kõiki on võimalik portfoolios kasutada. Võid luua näiteks süsteemi, kus lisad kõikides ainetes tehtavad iseseisvad tööd ka portfooliosse. Õpingute jooksul saad niimoodi arvestatava tööde kogumi, mida vajadusel portfoolios tõendusmaterjalina esitada. Selleks tutvu kindlasti  kutsestandardis kirjeldatud tegevusnäitajatega ehk siis kirjeldustega, mida konkreetsemalt kutseõpetaja oma töös teeb/peaks tegema, et vastavaid kompetentse tõendada. Alati võid küsida abi ja nõuandeid ka programmijuhilt.